iPhone8

درآمد Foxconn در ماه سپتامبر، در مقایسه با ماه گذشته افزایش زیادی داشته است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده‌ی فروش بیش‌ از‌ انتظار iPhone ۸ باشد.درآمد شرکت تایوانی Foxconn که تولید iPhone ۸ اپل را بر عهده دارد، در ماه سپتامبر به ۱۴.۸۳ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۴۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه گذشته است؛ لازم به ذکر است که درآمد Foxconn  در ماه سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

این افزایش درآمد می‌تواند با فروش iPhone ۸ در ارتباط باشد. باید به‌ یاد داشته باشیم که اپل تنها مشتری Foxconn نیست و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی قبول کرد که افزایش درآمد Foxconn صرفا مربوط به فروش iPhone است. اما از سویی دیگر، تولید iPhone به‌ویژه در ماه‌های اولیه‌ی عرضه‌ی این محصول، بخش قابل توجهی از برنامه‌های تولیدی Foxconn را به خود اختصاص می‌دهد؛ با توجه به این موضوع می‌توان گفت که افزایش درآمد Foxconn با فروش iPhone ۸ در ارتباط است.