شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

گارانتی اجناس برعهده شرکت گارانتی کننده هست و شرکت سرحد فقط واسطه  بین شرکت گارانتی کننده و مصرف کننده می باشد

قانون 2

در هنگام تحویل کالاها و مرسولات از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت از تحویل مرسوله خودداری نمایید